โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
ตารางการเรียนการสอน
ตารางเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 521.23 KB
ตารางเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ตารางเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตารางเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ตารางเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ตารางเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตารางการใช้ห้อง ภาคเรียนที่ 1/2563 (covid-19 onsite)
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.37 KB
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 80.7 KB
----
ตารางสอนครู
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.52 KB
ตารางห้องเรียน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.7 KB
ตารางเรียนนักเรียน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.45 KB