โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม ชั้น ม.3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 676.46 KB
แบบฝึกทักษะคณิตรศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนาม ชั้น ม.3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 744.8 KB