โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
222/1 หมู่7  ตำบลคลองใหญ่  อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 23110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3958-1192
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

“รูปเรือประมง ลอยอยู่กลางทะเล”

ความหมาย   เรือประมงเปรียบเหมือนโรงเรียนที่ออกไปต่อสู่กับอุปสรรคต่างๆ 

   เกาะเปรียบกับความอุดมสมบรูณ์และความยั่งยืน      

ดวงอาทิตย์เปรียบเหมือนเป้าหมายที่ท้าทาย       

สีประจำโรงเรียน

สีน้ำเงิน หมายถึง  ทะเลอ่าวไทย

สีแดง หมายถึง  ความเข้มแข็ง  

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นกันเกรา