ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2566
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 65
นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขับรถ
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถ
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 65
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวสอนภาษาต่างประเทศ (วิชาภาษาเขมร)
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 65
ประกาศแนวปฏิบัติการรับใบประกาศนียบัตรนักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 65
ประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 65
ประกาศยกเลิกการสอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ(EP MP MEP) ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 65
แจ้งการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน Onsite วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 65
แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนวันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2565
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 65
แจ้งกำหนดจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 4-14 มกราคม 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 65
แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกาเรียนการสอน 29-30 ธันวาคม 2564 เรียนออนไลน์ 100%
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน (Onsite) เริ่มใช้ 1 ธันวาคม 2564 ตรวจสอบห้องประจำและรายชื่อกลุ่มเรียนที่นี่
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ฉบับที่ 14/2564 เปิดทำการเรียนการสอน Onsite (แบบสลับกลุ่มเรียน) 1 ธันวาคม 2564
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม กำหนดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 15-30 พฤศจิกายน 64
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 64
แนวปฏิบัติการขอหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, ปพ.7)
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 64
วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 64 นัดหมายฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียน เข็มที่ 2 รอบที่ 2
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 64